Facebook  YouTube  Google+  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 17.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 3.jpg

Vijesti (RU)

Опубликовано в A.D. 4 septembar (RU)

"4. septembar" a.d. Teslić
Na osnovu člana 272. Stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 85. i 86. Statuta privrednog društva "4. septembar" a.d. Teslić, Upravni odbor društva "4. septembar" a.d. Teslić, na sjednici održanoj dana 25.4.2015. godine
                                                                                                           SAZIVA

Četrnaestu redovnu Skupštinu akcionara "4. septembar" a.d. Teslić
Skupština akcionara će se održati dana 13.6.2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama uprave "4. septembar" a.d. Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela društva
a) predsjednika
b) zapisničara i ovjerivača zapisnika
c) komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa 13. Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2014. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu
8. Tekuća pitanja.
Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara će biti pribavljena 10 dana prije početka Skupštine, a materijal za Skupštinu, kao i sve ostale informacije u vezi sa održavanjem Skupštine, biće dostupni učesnicima skupštine na sajtu Banjalučke berze kao i na oglasnoj tabli društva.
               

Predsjednik Upravnog odbora Miloš Jelić