Facebook  YouTube  Google+  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 12.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 17.jpg
 • 9.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg

News

Posted in A.D. 4 septembar (EN)

"4. septembar" a.d. Teslić
Na osnovu člana 272. Stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 85. i 86. Statuta privrednog društva "4. septembar" a.d. Teslić, Upravni odbor društva "4. septembar" a.d. Teslić, na sjednici održanoj dana 25.4.2015. godine
                                                                                                           SAZIVA

Četrnaestu redovnu Skupštinu akcionara "4. septembar" a.d. Teslić
Skupština akcionara će se održati dana 13.6.2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama uprave "4. septembar" a.d. Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela društva
a) predsjednika
b) zapisničara i ovjerivača zapisnika
c) komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa 13. Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2014. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu
8. Tekuća pitanja.
Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara će biti pribavljena 10 dana prije početka Skupštine, a materijal za Skupštinu, kao i sve ostale informacije u vezi sa održavanjem Skupštine, biće dostupni učesnicima skupštine na sajtu Banjalučke berze kao i na oglasnoj tabli društva.
               

Predsjednik Upravnog odbora Miloš Jelić           

Rent workers

Posted in A.D. 4 septembar (EN)

The company has a large base of workers who specialize in performing work in the metal industry, and we are able to offer the following employees:
- WIG welder (141),
- WIG welder (141) + MMA (111)
- MMA welder (111)
- MIG welder (131) + MAG (135)
- Skilled locksmith,
- Highly skilled locksmith.

Stainless steel

Posted in A.D. 4 septembar (EN)

We manufacture various products of stainless steel (inox).

Our products are reflected in the extraordinary design and quality of workmanship.

We make the following products:
   - Stainless steel railings for balconies and terraces,
   - Stainless steel railings for the stairs,
   - Stainless steel gates,
   - Stainless steel handrails,
   - Stainless steel canopies and other products as per customer request.

Welding school

Posted in A.D. 4 septembar (EN)

The company has many decades of work in their own "welding center" instructed (equip) over 600 welders of different profiles:
   - WIG welder (141)
   - WIG welder (141) + MMA (111)
   - MMA welder (111)
   - MIG welder (131) + MAG (135).

Today these workers are working on all continents, and many of them are excellent craftsmen who work on the most demanding jobs in the field of welding.